Słownictwo biznesowe po angielsku

Jak odnieść sukces w negocjacjach biznesowych po angielsku? Tym razem skupimy się na kluczowych częściach mowy w prowadzeniu negocjacji biznesowych. Każdy podany przykład przybliży Cię do sukcesu. 

Dodatkowo przydadzą Ci się przykładowe zdania, które sprawią, że negocjowanie po angielsku stanie się łatwiejsze i mniej stresujące, a druga strona zobaczy w nas osobą przygotowaną i kompetentną. Możesz się z nimi zapoznać klikając tutaj Negocjacje biznesowe w języku angielskim - przykłady zdań.

Jednak gotowe zdania to dopiero początek. Jak to w życiu bywa, każda rozmowa, a zwłaszcza ta negocjacyjna, może obrać nieoczekiwany kierunek. Żeby nie dać się zaskoczyć i wyegzekwować najlepsze warunki, warto więc przyswoić sobie niezbędne słownictwo. 

Czasowniki przydatne w negocjacjach po angielsku

Żeby osiągnąć sukces w negocjacjach, nie możemy dać się zaskoczyć.  Oto przykładowe czasowniki pojawiające się podczas egzekwowania najlepszych dla siebie warunków współpracy.

 •  to bargain – targować się

         I have to bargain with them to get a pay rise. - Muszę się z nimi targować, żeby podwyższyli mi stawkę.

 • to compensate for – zrekompensować

We are hoping for victory to compensate for a pricey campaign. - Mamy nadzieję, że zwycięstwo zrekompensuje kosztowną kampanię

 • to high-ball - złożyć propozycję powyżej własnych oczekiwań

I always high-ball my expectations in the beginning of a discussion. - Zawsze stawiam wysokie wymagania na początku dyskusji.

 • to low-ball - celowo zaniżyć

The recruiter low-balled him in the initial offer but later he accepted the salary expectations. - Rekruter celowo zaniżył początkową ofertę, ale później zaakceptował oczekiwania płacowe.

 • to resolve – rozwiązać

This issue must be resolved within 7 days. - Ten problem musi zostać rozwiązany w ciągu 7 dni.


Rzeczowniki przydatne podczas targowania się po angielsku

Negocjować możemy z partnerem biznesowym, pracodawcą oraz współpracownikiem. Jeśli zrobimy to w sposób asertywny, ale pokazując kulturę na najwyższym poziomie, dalsza praca przebiegnie bezproblemowo. Poniżej znajdziesz przykłady rzeczowników, które pomogą Ci zbudować zdania podczas tej ważnej rozmowy.

 • conflict resolution - rozwiązanie problemu

We need all the parties to be involved in conflict resolution. - Wszystkie strony muszą być zaangażowane w rozwiązywanie problemów.

 • counter proposal - kontrpropozycja

His opponent made a counter proposal showing clearly that he rejected the initial offer. - Jego przeciwnik złożył kontrpropozycję, wyraźnie pokazując, że odrzucił początkową ofertę.

 • counterpart - druga strona w negocjacjach

My counterpart was a young quality engineer from France. - Drugą stroną w negocjacjach był młody inżynier jakości z Francji.

 • dispute – spór

His manager supported him in the dispute. - Jego menedżer wspierał go w sporze.

 • haggling - negocjacje cenowe

Haggling over the final price can take hours. – Negocjacje cenowe mogą zająć kilka godzin.

 • trade-off – kompromis

She had to make a trade-off between working overtime and coming back home early. - Musiała osiągnąć kompromis między pracą w nadgodzinach a wcześniejszym powrotem do domu.


Przymiotniki pomagające w osiągnięciu celu podczas negocjacji po angielsku

Jak osiągnąć sukces podczas negocjacji? Najlepiej zrobisz to pamiętając o wspólnym celu i dużym zaangażowaniu w powierzone Ci zadanie. Przymiotniki, które znajdziesz niżej, poprowadzą Cię przez rozmowę o wzajemnym dobru.

 • collective – wspólny

They organised a collective protest against the company’s new policy. - Zorganizowali wspólny protest przeciwko nowej polityce firmy.

 • mutual – wzajemny

Our partnership is based on mutual respect. - Nasze partnerstwo opiera się na wzajemnym szacunku.

 • flexible – elastyczny

I was really looking forward to flexible working hours. - Naprawdę nie mogłem się doczekać elastycznych godzin pracy.

 • indecisive – niezdecydowany

He’s too indecisive to carry on the project in an effective way. - Jest zbyt niezdecydowany, aby skutecznie prowadzić projekt.


Pamiętaj!

Angielski w biznesie jest kluczem do sukcesu na międzynarodowym rynku pracy. By dobrze przygotować się do rozmowy, która Cię czeka, zacznij powtarzać słownictwo odpowiednio wcześniej. Poćwicz możliwe scenariusze przed lustrem, a zobaczysz, że negocjacje wcale nie są takie straszne. Możesz również zerknąć tutaj 6 powodów dlaczego warto uczyć się Business English, by zwiększyć swoją motywację. 


Jeśli podobał Ci się mój wpis podziel się nim z innymi. 
Chętnie też przeczytam o Twoich doświadczeniach w komentarzu poniżej.
Kliknij by śledzić Akademię TOP-NOTCH  na Facebooku, Instagramie i TikToku.

Komentarze