Jednorazowa konsultacja językowa


Jednorazowe spotkanie przed ważnym wydarzeniem, np. przygotowanie do publicznego wystąpienia w języku angielskim, rozmowa kwalifikacyjna lub zagraniczna podróż służbowa. Nauczyciel pomaga w doborze odpowiedniego słownictwa, prawidłowej konstrukcji zdań, poprawia wymowę i intonację. Spotkanie może trwać 60 minut, 90 minut lub 120 minut.

Komentarze