Kursy grupowe


Zajęcia odbywają się w mikrogrupach, dzięki czemu można skutecznie uczyć się języka angielskiego w kameralnej atmosferze. Podczas zajęć lektor skupia się na rozwinięciu umiejętności mówienia, słuchania oraz objaśnianiu gramatyki. Czytanie tekstów, ćwiczenia pisemne oraz ze słuchu wykonywane są w ramach zadania domowego, co motywuje do systematyczności i pozwala wydłużyć lekcję w domu. Warunkiem otwarcia kursu jest minimalna liczba kursantów.

Komentarze