Jak napisać email po angielsku? Skuteczna komunikacja w pracy

Współczesna komunikacja oparta na elektronicznych wiadomościach e-mailowych stała się integralną częścią naszego dnia codziennego. Zarówno umiejętność pisania formalnych, jak i nieformalnych e-maili jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu w wielu sferach życia.

Dobrze skonstruowany e-mail biznesowy ma ogromne znaczenie w dzisiejszym otoczeniu zdalnej pracy. Wiele zadań zawodowych jest teraz wykonywanych na odległość, a skuteczna komunikacja poprzez e-maile jest kluczowa dla efektywnego działania zespołów rozproszonych geograficznie.


Formalne e-maile są nieodłączną częścią komunikacji w środowisku biznesowym. Nauka pisania formalnych e-maili jest istotna, ponieważ pomaga w utrzymaniu profesjonalnego wizerunku w kontaktach z klientami, współpracownikami i przełożonymi. Umiejętność wyrażania się jasno, precyzyjnie i grzecznie w formalnych e-mailach buduje zaufanie i pozytywne relacje z partnerami biznesowymi. Ponadto, poprawne formatowanie formalnych e-maili, takie jak odpowiednie używanie tytułów, podpisy czy adresowanie, przyczynia się do zachowania profesjonalizmu w każdej wiadomości.

Nieformalne e-maile również odgrywają istotną rolę w pracy. Nauka pisania nieformalnych e-maili pomaga w skutecznej komunikacji ze współpracownikami, z którymi dobrze się znamy. W tych e-mailach mamy większą swobodę wyrażania swoich myśli i emocji, co może budować silniejsze relacje między ludźmi. Zrozumienie tonu i stylu odpowiedniego dla różnych relacji społecznych pomaga uniknąć nieporozumień i konfliktów. Poniżej ten sam mail napisany w wersji formalnej i nieformalnej. Obie wersje są poprawne, zależą od stopnia znajomości osoby, do której piszemy.


Jak napisać formalnego maila? Kieruj się tymi wskazówkami:


1. Temat e-maila: Temat e-maila powinien być jasny, zwięzły i związany z treścią wiadomości. Pomaga odbiorcy szybko zrozumieć cel e-maila.
  • New product arrival
  • Request for help
  • Congratulations on (...)
  • A new solution for (...)
2. Pozdrowienie: Rozpocznij formalnym powitaniem, takim jak "Szanowny Panie Smith," lub "Szanowny Panie Doktorze Johnson," po którym następuje dwukropek. Użyj nazwiska odbiorcy wraz z odpowiednim tytułem, jeśli jest to stosowne.
  • Dear Mr / Mrs / Ms (...),
  • Dear Sir / Madame, 
  • Good morning, 
3. Wstęp: W pierwszym akapicie przedstaw się oraz wyraź cel e-maila. Wymień ewentualne istotne konteksty lub wcześniejszą komunikację, jeśli to konieczne.
  • I am writing to inform you about (...)
  • I am writing to confirm that (...)
  • I am writing to congratulate you on (...)
  • I am writing to express my dissatisfaction with (...)
  • I am writing in regards to (...)
4. Treść: Organizuj treść e-maila w akapitach, każdy adresujący konkretny punkt lub temat. Bądź jasny, zwięzły i konkretny w komunikacji. Unikaj zbyt nieformalnego języka, slangowych wyrażeń i skrótów.
  • I'm  I am
  • I don't I do not
  • We're We are
  • I'm gonna I am going to 
  • We can't We cannot
5. Język i ton: Użyj formalnego języka oraz grzecznego, profesjonalnego tonu przez cały e-mail. Bądź uprzejmy i unikaj zbyt emocjonalnych lub swobodnych wyrażeń.
  • It was a pleasure meeting you in Warsaw last week.
  • I would be happy to solve that issue for you.
  • Please let me know if you require any further assistance. 
  • Thank you for taking it into consideration. 
  • I would appreciate a reply at your earliest convenience.
6. Klarowność i precyzja: Wyraźnie przedstaw główne punkty lub prośby w e-mailu. Unikaj dwuznaczności i upewnij się, że twoja wiadomość jest łatwa do zrozumienia.
  • Our company would be pleased to (...)
  • I am willing to (...)
  • Would you like me to (...) ?
  • Unfortunately, we cannot / we are unable to (...)
7. Gramatyka i ortografia: Sprawdź e-mail pod kątem błędów gramatycznych i ortograficznych przed wysłaniem. Formalne e-maile powinny być dobrze napisane i wolne od błędów.
  • Mrs. White Mrs White
  • Dear sir, Dear Sir,
  • receiv receive 
8. Prośby lub informacje: Jeśli składasz prośbę lub przekazujesz informacje, bądź bezpośredni i uprzejmy. Używaj zwrotów takich jak "Byłbym wdzięczny za…" lub "Czy mógłbyś proszę…" aby wyrazić swoje prośby grzecznie.
  • I would really appreciate if you (...)
  • I would be grateful if you (...)
  • Would you be so kind and review this data, please?
  • Could you please send me (...) ?
  • It would be helpful if you could (...)
  • I would appreciate your immediate attention to his matter. 
9. Zakończenie: Użyj formalnego zakończenia, takiego jak "Z poważaniem," "Serdecznie pozdrawiam," lub "Z wyrazami szacunku." Po zakończeniu podaj swoje pełne imię i nazwisko.
  • Yours sincerely, 
  • Yours faithfully, 
  • Yours truly, 
  • Kind regards,
10. Podpis: Włącz pełne imię i nazwisko, tytuł, firmę lub przynależność oraz informacje kontaktowe w swoim podpisie e-mailowym.
  • Timothy Jones
Support Manager at Collins
timothy.jones@collins.com
324-324-435
NY, 34 Cordial Lane 

 11. Załączniki: Jeśli dołączasz załączniki, wspomnij o nich w treści e-maila i upewnij się, że są właściwie opisane i związane z treścią.

  • Please find enclosed (...)
  • You may find (...) in attachment.
  • You will find enclosed (...)
12. Odpowiedź i przekazanie dalej: Odpowiadając na lub przekazując dalej formalne e-maile, zachowaj oryginalne formatowanie i temat e-maila. Dodaj wszelkie niezbędne informacje lub odpowiedzi w sposób klarowny i zwięzły.

Podsumowując, nauka pisania formalnych i nieformalnych e-maili ma ogromne znaczenie w dzisiejszym świecie. Zarówno w sferze biznesowej, jak i osobistej, umiejętność skutecznego komunikowania się poprzez e-maile jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu i budowania trwałych relacji. Dlatego warto poświęcić czas na naukę i doskonalenie tych umiejętności, aby skutecznie poruszać się w dzisiejszym dynamicznym środowisku komunikacyjnym.

Jeśli podobał Ci się mój wpis podziel się nim z innymi. 
Chętnie też przeczytam o Twoich doświadczeniach w komentarzu poniżej.
Kliknij by śledzić Akademię TOP-NOTCH  na Facebooku, Instagramie i TikToku.

Komentarze